Επικαιροποίηση της μελέτης αρ. 39/2018 για την «Προμήθεια Οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και της προηγούμενης απόφασης 54/2018 του Δ.Σ με αύξηση του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης κατά 60.000,00 ευρώ με ίδιους πόρους