Έγκριση της διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ προυπ: 180.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.