Έγκριση επιμερισμού δαπάνης του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού Δήμου Δάφνης – Υμηττού