Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 8/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στο έργο με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2019)»