Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022.