Ένταξη  α) στη ΣΑΤΑ  πυροπροστασίας  για την κάλυψη  δαπάνης    του  έργου   « Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες επισκευές» και β) στη ΣΑΤΑ σχολείων  για κάλυψη δαπάνης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων  Δήμου δάφνης Υμηττού (2020)»