Έγκριση του Νο 2/2021 Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας «ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α. & ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου