Έγκριση του Νο 2/2021 Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου