Έγκριση του αριθμ. Νο 3 πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού ” και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου