Έγκριση του αριθμ. Νο 5 πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο «Περισυλλογή, περίθαλψη, εμβολιασμός, στείρωση και φιλοξενία αδέσποτων ζώων» 2020-2021 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ Α : Περισυλλογή, περίθαλψη, εμβολιασμός, στείρωση αδέσποτων ζώων