Έγκριση των αριθμ. Νο 1, Νο 2, Νο3 και Νο4 πρακτικών της Επιτροπής Διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου Διαγωνισμού «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»