Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη