Έγκριση  Συμφωνητικού Συνεργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος “Baby Bank” στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του.