Έγκριση σύναψης  και όρων σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας  με το Δήμο Αθηναίων για την διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών Δόμησης  του Δήμου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου  για την υπογραφή της.