Λήψη απόφασης για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού και έκδοση e-banking στην ALPHA BANK για την χρηματοδότηση του έργου  “Αστική ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.