Έγκριση σκοπιμότητας – έγκριση μελέτης , έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού – καταμερισμός δαπανών και τρόπος εκτέλεσης του έργου << Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης – Υμηττού>>