Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Περισυλλογή, περίθαλψη, εμβολιασμός, στείρωση και φιλοξενία αδεσποτων ζωων».