Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 53/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων, όσον αφορά στον τίτλο του έργου