Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 54/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, όσον αφορά στον τίτλο της προμήθειας