Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 83/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση Α) συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων, όσον αφορά στον τίτλο της προμήθειας