Έγκριση όρων διακήρυξης της αριθμ. 56/2020 μελέτης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης»