Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και συντήρηση-επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων»