Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κ.Ε.Π.» και κατακύρωση αυτού