Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για Συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και κινητών αντικειμένων