Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης έργου, τρόπου εκτέλεση και σκοπιμότητας της αριθμ. 48/2017 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Ανακαίνιση κυλικείου Νεκροταφείου Δάφνης»