Ένταξη στις πιστώσεις ΣΑΤΑ του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση κυλικείου Νεκροταφείου Δάφνης»