Έγκριση διενέργειας και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΛΑΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΑΓΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 7ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΟΤΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ συν»