Έγκριση δαπανών της έκτακτης  επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού», κατόπιν της αριθμ.23/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.