Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθεια με τίτλο  «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΛΩΣΕΙΣ ΑΛΣΥΛΙΩΝ , ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α.» για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.