Έγκριση δαπανών της έκτακτης  επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού», κατόπιν της αριθμ.24/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.