Έγκριση  χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Μελιτινής αρ.38 στην Δ.Κ. Υμηττού κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής