Έγκριση  χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού ‘Ιμβρου αρ.18 στην Δ.Κ.  Δάφνης κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής