Έγκριση  χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Αρχιμανδρίτου Παρίση αρ.23 στην Δ.Κ. Υμηττού κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής