Έγκριση 3ου πρακτικού του διεξαχθέντος επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου