Έγκριση 3ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμηθείας “Ειδών διατροφής” και κατακύρωση και ανάδειξη οριστικών αναδόχων