Αποδοχή ποσού για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (β` κατανομή)