Έγκριση Κατανομής πιστώσεων έτους 2019 στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών κατόπιν της αριθμ. 28410/2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών