Αποδοχή ή μη παραίτησης από τη θέση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του εποπτευόμενου Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού και εκλογή Αντιπροέδρου.