Έγκριση κατασκευής προκηπίων ή οπισθοχώρησης  κτιρίων  κατά την εκτέλεση των έργων α) «Ποιοτική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση Υποβαθμισμένων Περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού», β) «Ποιοτική – περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και γ)  «Αστική ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού».