Αποδοχή ή μη παραίτησης τακτικού μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του εποπτευόμενου Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού και αντικατάστασής του».