Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης  του  Διοικητικού συμβουλίου του  Ν.Π. και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.