Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. για την α) Σχολική επιτροπή μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης  β) Σχολική επιτροπή μονάδων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης γ) Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δ) Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων.