Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2021 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.