Ακύρωση της αριθμ.5/2022 προηγούμενης απόφασης και επανεξέταση και λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διεξαγωγής μετά από τροποποίησή του Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού « ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»