Συγκρότηση Επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού του έργου: «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού»