α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»  β) Έγκριση Καταστατικού και γ) ορισμός εκπροσώπων