Ορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Εκπροσώπου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγειών πόλεων- Προαγωγής υγείας