Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

image_pdfimage_print
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
14Β 31/01/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αστική αναζωογόνηση- Ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Δάφνης» 7Α9ΑΩ9Φ-ΦΧ3Δημοτικό Συμβούλιο
14Γ 31/01/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού» 7ΓΚΨΩ9Φ-Υ44Δημοτικό Συμβούλιο
14Δ 31/01/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού οδού Αμαλθείας και Ασπένδου» ΩΘΨΘΩ9Φ-ΚΥΖΔημοτικό Συμβούλιο
13 31/01/2017 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης- Υμηττού (2016)» Δημοτικό Συμβούλιο
12 31/01/2017 Αποδοχή της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», « Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» 6Δ24Ω9Φ-ΙΞΞΔημοτικό Συμβούλιο
11 31/01/2017 Διατύπωση πρότασης έκδοσης ΚΥΑ εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ 6ΡΝΦΩ9Φ-ΕΦΔΔημοτικό Συμβούλιο
10 31/01/2017 Άσκηση πρόσθετης αρμοδιότητας (πρόσβαση ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας) από υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει Ω3Π9Ω9Φ-ΧΑΟΔημοτικό Συμβούλιο