Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 2603 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
16 31/01/2017 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Προέδρων στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2017 6ΛΡΥΩ9Φ-Δ5ΚΔημοτικό Συμβούλιο
15 31/01/2017 Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων Ω5ΨΔΩ9Φ-ΑΦΦΔημοτικό Συμβούλιο
14Α 31/01/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πολεοδομική αναδιάρθρωση και αστικές αναπλάσεις στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς Αγ. Βαρβάρας, Παπαναστασίου, Αλεξανδρείας, Αρκαδίου» 78ΣΞΩ9Φ-5ΜΚΔημοτικό Συμβούλιο
14Β 31/01/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αστική αναζωογόνηση- Ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Δάφνης» 7Α9ΑΩ9Φ-ΦΧ3Δημοτικό Συμβούλιο
14Γ 31/01/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού» 7ΓΚΨΩ9Φ-Υ44Δημοτικό Συμβούλιο
14Δ 31/01/2017 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού οδού Αμαλθείας και Ασπένδου» ΩΘΨΘΩ9Φ-ΚΥΖΔημοτικό Συμβούλιο
13 31/01/2017 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης- Υμηττού (2016)» Δημοτικό Συμβούλιο
image_print
error: Content is protected !!