5η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 07.05.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 16346, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 3 Μαΐου 2018, 14:32

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Δευτέρα 7 Μαΐου   2018  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντως  ποσού προνοιακού  επιδόματος
  3. Αποδοχή ποσού για  κατάθεση κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας  έτους 2018
  4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης WiFi for Europe (WiFi4eu) και υποβολή αίτησης στην προσεχή πρόσκλησης της 15/5/2018
  5. Έγκριση 2ου  και 3ου Συγκριτικού Πίνακα της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  και τροποποίηση του αρ.πρωτ.7338/24-5-2017 Συμφωνητικού
  6. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού»
  7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών  – εργασιών.
  8. Πρόσληψη κατά προτεραιότητα ενός οδηγού απορριμματοφόρου με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου σε συνέχεια της αριθμ.19/2018 προηγούμενης απόφασης του Σώματος και της αριθμ. 13365 /20-4-2018 εγκριτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ  «Κλεισθένης 1» .

 

                                                                                   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

                                                                                               Νικόλαος Ε. Τσιλίφης  

Facebooktwitterpinterestlinkedin